Obec Kračúnovce

KRAČÚNOVCE

Michal Boleš

Kračúnovce 350, 087 01  Giraltovce
email: kracunovce.obec@gmail.com
web: www.kracunovce.sk
tel. č.: 054/736 52 83 /+421 918 465 717
IČO: 00322181

BREZOV

Mgr. Ladislav Lukáč

Brezov 21, 087 01  Giraltovce
email: brezovobec@gmail.com
web: www.obecbrezov.sk
tel. č.: 054/732 24 90 /+421 904 258 380
IČO: 00321893

MATOVCE

Dávid Jacak

Matovce 38, 090 42 Okrúhle
email: obecmatovce@gmail.com
tel. č.: 054/759 11 82 /+421 919 222 744
IČO: 00330710

DUKOVCE

Jozef Bodnár

Dukovce 27, 086 44 Kuková
email: obecdukovce@wi-net.sk
web: www.dukovce.sk
tel. č.: 054/732 22 46 /+421 903 032 343
IČO: 31302955

MIČAKOVCE

Ing. Pavel Andrijko

Mičakovce 36, 087 01 Giraltovce
email: obecmicakovce@gmail.com
tel. č.: 054/732 23 78 /+421 905 837 672
IČO: 00322385

FIJAŠ

Mgr. Jana Tchuríková

Fijaš 19, 087 01 Giraltovce
email: obecfijas@gmail.com
tel. č.: 054/759 81 84 /+421 910 687 375
IČO: 00330442

OKRÚHLE

Ing. Martin Jech

Okrúhle 131, 090 42 Okrúhle
email: starosta@obecokruhle.sk
web: www.obecokruhle.sk
tel. č.: 054/788 10 59 /+421 907 970 984
IČO: 00330868

GIRALTOVCE

Ing. Pavol Tchurík

Dukelská 75, 087 01  Giraltovce
email: primator@giraltovce.sk
web: www.giraltovce.sk
tel. č.: 054/732 24 47 /+421 905 246 078
IČO: 00321982

RADOMA

Daniela Zelonkayová

Radoma 45, 090 42 Okrúhle
email: obecnyuradradoma@gmail.com
web: www.obecradoma.sk
tel. č.: 054/788 10 57
IČO: 00330914

KALNIŠTE

Jozef Cauner

Kalnište 30, 087 01  Giraltovce
email: kalniste@centrum.sk
web: www.kalniste.ocu.sk
tel. č.: 054/732 22 91 /+421 904 172 992
IČO: 00322105

SOBOŠ

Mgr. Ivana Ivančová

Soboš  12, 090 42 Okrúhle
email: obecsobos@centrum.sk
tel. č.: 054/759 12 00 /+421 918 691 974
IČO: 00330965

ŠTEFUROV

Janka Rišková

Štefurov 31, 090 42 Okrúhle
email: obecstefurov@gmail.com
tel. č.: 054/759 11 35 /+421 905 580 341
IČO: 00331074

KOBYLNICE

Lukáš Juhás

Kobylnice 19, 087 01  Giraltovce
email: obec.kobylnice@gmail.com
tel. č.: 054/732 23 73 /+421 905 837 671
IČO: 00322121

VALKOVCE

Jaroslav Vasičko

Valkovce 62, 090 42 Okúhle
email: starosta@valkovce.sk
web: www.valkovce.sk
tel. č.: 054/759 11 37 /+421 907 129 655
IČO: 00331121

ŽELEZNÍK

Ing. Andrej Mitaľ

Železník 16, 087 01 Giraltovce
email: obeczeleznik@gmail.com
web: www.zeleznik.sk
tel. č.: 054/736 53 40 /+421 907 931 720
IČO: 00322768

LÚČKA

Mikuláš Mašlej

Lúčka 59, 087 01  Giraltovce
email: topl.lucka@gmail.com
web: www.oculucka.sk
tel. č.: 054/736 51 31 /+421 905 205 129
IČO: 00595764

ŽELMANOVCE

Anna Stašková

Želmanovce 24, 086 44 Kuková
email: ocuzelmanovce@azet.sk
web: www.zelmanovce.sk
tel. č.: 054/732 28 61 /+421 918 614 491
IČO: 00322776

LUŽANY PRI TOPLI

Ing. Miroslav Čorba

Lužany pri Topli 26, 087 01  Giraltovce
email: obecluzanypritopli@gmail.com
tel. č.: 054/732 22 77 /+421 903 527 264
IČO: 00322351

MARHAŇ

Jozef Kuziak

Marhaň 36, 086 45  Marhaň
email: obecmarhan@azet.sk
web: www.obecmarhan.sk
tel. č.: 054/732 24 90 /+421 903 739 322
IČO: 00322377

KUKOVÁ

Anna Lukáčová

Kuková 74, 086 44 Kuková
email: lukacovaoukukova@gmail.com
web: www.kukova.ocu.sk
tel. č.: 054/732 28 15 /+421 911 170 058
IČO: 00322237

LASCOV

Monika Marcinková

Lascov 4, 086 45 Marhaň
email: lascov.obec@gmail.com
tel. č.: 054/739 33 26 /+421 905 504 671
IČO: 00322261