Orgány MAS TOPOĽA, o.z.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE (najvyšší orgán združenia), SPRÁVNA RADA (výkonný orgán), ŠTATUTÁR, REVÍZNA KOMISIA (kontrolný orgán). Vo svojej činnosti a v práci orgánov združenia zohľadňuje princípy LEADER.

Valné zhromaždenie – najvyšší orgán združenia

je tvorený zástupcami záujmových skupín, pričom váha hlasu každého člena je rovnaká.

Počet% hlasovacích právPočet hlasovacích práv% zastúpenia
2133.332133.33Záujmová skupina verejného sektora
2234.922234.92Záujmová skupina podnikateľského sektora
2031.752031.75Záujmová skupina občianského sektora

Členovia výkonného výboru

Názov subjektuMenu zástupcuZáujmový sektor
Obec LúčkaMikuláš Mašlej
predseda výkonného výboru
verejný
K.B.REAL, s.r.o.Ing. Jaroslav Kušnírsúkromný podnikateľský
Obec DukovceJozef Bodnárverejný
Obec SobošMgr. Ivana Ivančováverejný
STROJPOL, s.r.o.Ing. František Kožlejsúkromný podnikateľský
OFK Tatran KračúnovceBc. Miroslav Mihokobčiansky
DHZ GiraltovceAndrej Packoobčiansky

Členovia reviznej komisie

Názov subjektuMeno zástupcuZáujmový sektor
Obec Lužany pri TopliIng. Miroslav Čorba
predseda revíznej komisie
verejný
HAMEX, s.r.o.Juraj Mitaľsúkromný podnikateľský
PZ LAZY KobylniceAnton Andrijkoobčiansky