ZÁPISNICE Z VALNÝCH ZHROMAŽDENÍ

ZÁPISNICA Z XI. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZO DŇA 27.03.2019

ZÁPISNICA Z X. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZO DŇA 13.12.2018

ZÁPISNICA Z IX. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZO DŇA 27.03.2018

ZÁPISNICA Z VIII. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZO DŇA 14.01.2018

ZÁPISNICA Z VII. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZO DŇA 23.06.2017

ZÁPISNICA Z VI. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZO DŇA 30.03.2017

ZÁPISNICA Z V. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZO DŇA 29.11.2016

ZÁPISNICA Z IV. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZO DŇA 31.03.2016

UZNESENIE Z IV. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZO DŇA 31.03.2016

ZÁPISNICA Z III. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZO DŇA 04.12.2015

UZNESENIE Z III. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZO DŇA 04.12.2015

ZÁPISNICA Z II. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZO DŇA 24.02.2015

UZNESENIE Z II. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZO DŇA 24.02.2015

ZÁPISNICA Z I. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZO DŇA 03.07.2014

UZNESENIE Z I. VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZO DŇA 03.07.2014

ZÁPISNICA Z USTANOVUJÚCEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZO DŇA 27.02.2014

UZNESENIE USTANOVUJÚCEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA ZO DŇA 27.02.2014

ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA ZAKLADATEĽOV ZO ZÁSTUPCOV SAMOSPRÁV, PODNIKATEĽOV A NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A OBČANOV ZO DŇA 16.08.2013