Indikatívny harmonogram výziev IROP na rok 2020 pre podnikateľské subjekty (mikro a malé podniky):

Indikatívny harmonogram výziev IROP na rok 2020