AGROKOMPLEX 2018

V dňoch 16.- 19.8.2018 sa otvorili brány už 45. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2018 tradične v Nitre v areáli národného výstaviska.

Národná sieť rozvoja vidieka SR a Agentúra pre rozvoj vidieka mala expozície v pavilóne F. Veľká časť pavilónu bola venovaná aj expozíciám MAS – Miestnych akčných skupín z celého Slovenska. Okrem vlastnej expozície sa MAS mohli zapojiť do viacerých aktivít:

  • ročník súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP
  • módna prehliadka ľudových krojov
  • vystúpenia ľudovoumeleckých súborov

Naša MAS TOPOĽA tieto možnosti využila a v tomto roku sa  tiež aktívne zapojila do viacerých aktivít.

Vyhlásenie 8. ročníka súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP bolo pre nás inšpiráciou a výzvou. Na našu výzvu reagoval pán Ladislav Lukáč, známy fotograf z Giraltoviec a do súťaže sme zaslali fotografie do všetkých súťažných kategórií. Potom sme aktivizovali ľudí z územia MAS, aby sa zapojili do hlasovania. Vyhlásenie výsledkov 8. ročníka súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia MAS/VSP prebehlo tiež v rámci Agrokomplexu. Aj keď sa naše fotografie neumiestnili na popredných miestach, sme radi, že sme boli súčasťou tejto aktivity NSRV. Hodnotnou spomienkou bude plnofarebný katalóg všetkých súťažných fotografií.

Keďže sme chceli, aby územie našej MAS TOPOĽA v rámci vystúpení ľudovoumeleckých súborov niekto reprezentoval, oslovili sme viaceré subjekty. Nakoniec sa nám podarilo zladiť termín aj čas a zabezpečili sme skvelé vystúpenie ĽH ČAVARGOŠ. Chlapci doniesli do Nitry originálnu východniarsku zábavu a výborne reprezentovali  kultúry z územia MAS TOPOĽA.

Pre členov MAS TOPOĽA bola najzaujímavejšia exkurzia do Nitry a celodenná  osobná prehliadka Agrokomplexu. Uskutočnila sa v prvý otvárací deň, vo štvrtok 16.8.2018. Patrilo k tomu aj skoré vstávanie, aj dlhá cesta autobusom tam aj späť, aj horúčava, aj únava. Ale tento deň bol zážitkom pre všetkých. Svoje si tam našli nielen farmári, či výrobcovia lokálnych produktov, alebo chovatelia domácich zvierat, ale aj zástupcovia všetkých sektorov z územia. Rôznorodosť ponuky lokálnych výrobcov, ochutnávky noviniek na trhu, výstavné trhy, expozície v interiéri aj exteriéri areálu doslova vyrážali dych. Skonštatovali sme, že jeden deň je málo, aby si človek dôkladne prešiel rozsiahly areál výstaviska Agrokomplex. Máme teraz rok času  na to, aby sme dôkladne pripravili prezentáciu územia MAS TOPOĽA na Agrokomplexe v roku 2019.

Fotky z exkurzie si môžte pozrieť v našej galérií.

ZÁKON O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ V PROJEKTOCH PRV SR 2014-2020

Zástupcovia MAS TOPOĽA – Mikuláš Mašlej – predseda, Ing. Daniela Bednárová – projektový manažér a Peter Hažer – odborný ekonomický asistent sa zúčastnili seminára „Zákon o verejnom obstarávaní v projektoch PRV SR 2014-2020“, ktorý sa uskutočnil dňa 22.8.2018 v hoteli Hviezdoslav v Kežmarku.  Seminár organizovala Regionálna anténa NSRV SR Prešov.