Jazdecký klub „JMC“, Lužany pri Topli

Ing. Miroslav Cigán

Lužany pri Topli 1, 087 01  Giraltovce
email: miroslavcigan57@gmail.com
tel. č.: +421 907 329 474
IČO: 35506466
DIČ: 1077127502

Dobrovoľný hasičský zbor LÚČKA

Mgr. Jozef Mašlej

Lúčka 59, 087 01  Giraltovce
email: jozefmaslej@centrum.sk
tel. č.: +421 918 697 357
IČO: 001774746304
DIČ: 2020777572

Dobrovoľný hasičský zbor KUKOVÁ

Vasiľ Babej

Kuková 75, 086 44 Kuková
email: ivetapa@zoznam.sk
tel. č.: +421 915 359 680
IČO:001774746303
DIČ: 2020794127

Dobrovoľný hasičský zbor   GIRALTOVCE

Andrej Packo

Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
email: ppala@vkonline.sk
tel. č.: +421 902 909 851
IČO: 42344174
DIČ: 2023963502

Dobrovoľný hasičský zbor RADOMA

Vladislav Goč

Radoma  45, 090 42 Okrúhle
email: radoma@vl.sk
tel. č.: +421 903 010 854
IČO: 001774746308
DIČ: 2020808922

MFK Slovan Giraltovce

Jozef Zajac

Dukelská 33/37, 087 01 Giraltovce
email: miroslav.dvorsky01@zoznam.sk
tel. č.: +421 910 588 070
IČO: 00696382
DIČ: 2020793907

Telovýchovná jednota „Topľan“  LÚČKA

Juraj Kaňuch

Lúčka 59, 087 01 Giraltovce
email: topl.lucka@stonline.sk
tel. č.: +421 915 368 483
IČO: 31943101
DIČ: 2020781840

Telovýchovná jednota „Družstevník“  KUKOVÁ

Mgr. Ivan Lukáč

Kuková 75, 086 44 Kuková
emial: obeckukova@gmail.com
tel. č.: +421 911 228 123
IČO: 31943233
DIČ: 2020794127

OFK-TATRAN KRAČÚNOVCE

Bc. Miroslav Mihok

Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce
emial: icafu@centrum.sk
tel. č.: +421 908 365 971
IČO: 00892041
DIČ: 2020793929

VIDIEK  n.o.

Ing. Ľubomír Filo

Bardejovská 254, 087 01 Giraltovce
emial: emfil4@gmail.com
tel. č.: +421 917 637 475
IČO: 37886240
DIČ: 2021841679

Poľovnícke združenie LAZY – Kobylnice

Andrej Andrijko

Bardejovská 257/43, 087 01 Giraltovce
emial: uradovna.upsp@centrum.sk
tel. č.: +421 903 558 477
IČO: 42239168
DIČ: 2020781895

Pozemkové spoločenstvo DIEL Urbárska spoločnosť  RADOMA

František Demjanovič

Radoma 96, 090 42 Okrúhle
emial: f.demjanovic@zoznam.sk
tel. č.: +421 918 323 294,  +421 911 423 217
IČO: 37790650
DIČ: 2021540862

Juriš Ján, Železník

Juriš Ján

Železník 98, 087 01 Giraltovce
emial: jurisjan@post.sk
tel. č.: +421 903 032 844

Z.O. SZPB  – mesta Giraltovce

Mgr. Vladimír Osif

Dukelská 57/64, 087 01 Giraltovce
emial: osifovast@gmail.com
tel. č.: +421 905 132 798

Jednota dôchodcov MO Giraltovce

Mária Osifová

087 01 Giraltovce
emial: osifovast@gmail.com
tel. č.: +421 905 522 236

Súkromná základná škola

PaedDr. Branislav Baran

Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
emial: brano.baran@post.sk
tel. č.: +421 915 910 544
IČO: 42083150
DIČ: 2022670991

Súkromná stredná odborná škola

PaedDr. Martin Koššala

Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
emial: zssgiralt@szm.sk
tel. č.: +421 918 340 777
IČO: 00686506
DIČ: 2020793896

Poľovnícke združenie TOPOĽA

Jozef Ligenza

Kuková 187, 086 44 Kuková
emial: lige@post.sk
tel. č.: +421 902 901 710
IČO: 42239105
DIČ: 2024163790

Poľovnícke združenie SKALKA

Andrej Juriš

Železník 93, 087 01 Giraltovce
emial: obeczeleznik@gmail.com
tel. č.: +421 905 972 442
IČO: 42344247
DIČ: 2024152625