Povinné zverejňovanie

Novela Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá bola schválená 9. decembra 2010 a platí od 1. 1. 2011 priniesla mestu a nim zriadeným príspevkovým a rozpočtovým organizáciám novú povinnosť a to zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle.

Nájom

DÁTUMNÁZOVAKCIA
31.1.2018Faktúra za prenájom priestorov - január Stiahnuť
28.2.2018Faktúra za prenájom priestorov - február
Stiahnuť
31.3.2018
Faktúra za prenájom priestorov - marec Stiahnuť
30.4.2018Faktúra za prenájom priestorov - apríl Stiahnuť
31.5.2018Faktúra za prenájom priestorov - máj Stiahnuť
30.6.2018Faktúra za prenájom priestorov - jún Stiahnuť
31.7.2018Faktúra za prenájom priestorov - júl Stiahnuť
31.8.2018Faktúra za prenájom priestorov - august Stiahnuť
30.9.2018Faktúra za prenájom priestorov - september Stiahnuť
31.10.2018Faktúra za prenájom priestorov - október Stiahnuť
30.11.2018Faktúra za prenájom priestorov - november Stiahnuť
31.12.2018Faktúra za prenájom priestorov - december Stiahnuť